صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > اعضاء شورا 

 

اعضاء پژوهشی دانشکده

عنوان پست

نام هیات علمی

ردیف

ریاست دانشکده

دکتر کتایون درخشنده

1

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر مژده محمدی

2

مدیر پژوهش دانشکده

دکتر امیر نیلی احمدآبادی

3

مدیر گروه شیمی دارویی

دکترغلامعباس چهاردولی

4

مدیر گروه فارماکوگنوزی

دکتر شیرین مرادخانی

5

مدیر گروه بالینی

دکتر مریم رنگچیان

6

مدیر گروه فارماسیوتیکس

دکتر محمد مهدی محبوبیان

7

مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی

دکتر میثم سلیمانی بدیع

8

کارشناس پژوهش

فرزانه یوسفی

10

عضو مدعو پژوهشی

دو عضو هیات علمی

11