منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1653
 بازدید امروز : 499
 کل بازدید : 1232076
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.8881
صفحه اصلی > شوراها و كميته ها > كميته اساتيد مشاور 

 

 

مسئول اساتيد مشاور

دكتر اكرم رنجبر

 ابلاغ

ليست دانشجويان

آيين نامه استاد مشاور

  

دكتر غلامعباس چهاردولي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر رضا محجوب

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر داود احمدي مقدم

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر رسول حدادي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر مريم مهرپويا

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر نيلي احمدآبادي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر محمد مهدي محبوبيان

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر شبنم پورمسلمي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر سارا عطايي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر پري تمري

 ابلاغ

ليست دانشجويان 

دكتر دارا دستان 

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر سيد احمد عبادي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر ابوالفضل غفوری خسرو شاهی

  ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر فرزين فيروزيان

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر فاطمه زراعتي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر كتايون درخشنده

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دکتر شيرين مرادخاني

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دکتر ميثم سليماني بديع

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر مليحه عراقچيان 

 ابلاغ

ليست دانشجويان

 دکتر امير لرکی

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر زهرا نجفي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

دكتر مژده محمدي

 ابلاغ

ليست دانشجويان

     

 

شرح وظايف كميته اساتيد مشاور

·        تسلط استاد مشاور به كليه آئین نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و مشاوره، و آگاه بودن به وظايف و اختيارات خود.

·        توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكان هاي مختلف شهر محل تحصيل.

·        آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي.

·        تشكيل پرونده براي دانشجويان (با رعايت محرمانه بودن) كه حاوي اطلاعات ذکر شده در فایل فرآیند عملکرد باشد.

·        ارائه مشاوره هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.

·        هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح

·        مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه علمي و فرهنگي.

·        بررسي و تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كليه دروس اخذ شده در يك نيمسال.

·        ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده .

·        شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده و EDC

·        مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اخذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو.

·        بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو) عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي( و ارجاع دانشجو به مراكز مربوطه و كمك در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي دانشجو.

·        توجه به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو و مشورت با صاحب نظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجو.

·        ارتباط با به خانواده دانشجو و درميان گذاشتن مشكلات دانشجو و مشاوره با آنان درصورت لزوم

·        اعلام مشكلات دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده به مدير گروه مربوط يا معاونت آموزشي دانشكده.

·        معرفي دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند.

·        شركت استاد مشاور در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور.

·        شركت استاد مشاور در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد.

  • تهيه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتيد مشاور دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلی.

تمامی حقوق سایت متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2012-2013 University of Medical Science of Hamadan