صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكولوژي و سم شناسي > طرح درس 

 

 

   دانلود : طرح درس فارماکولوژی رشته فوریت پزشکی دکتر لرکی.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : طرح درس فارما 1 دارو دكتر حدادی .pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود : دکتر زراعتی طرح درس.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : -دکتر تمری -طرح درس فارماکولوژی1.pdf           حجم فایل 1844 KB
   دانلود : دکتر تمری - طرح درس فارماکولوژی2.pdf           حجم فایل 875 KB
   دانلود : طرح_درس_کنترل.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : طرح_درس_دكتر_رنجبر2.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : طرح_درس_دكتر_رنجبر1.pdf           حجم فایل 367 KB