صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > برنامه آموزشی و سر فصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > شیمی دارویی 

برنامه آموزشی

   دانلود : سرفصل_ارشد_شیمی_دارویی.pdf           حجم فایل 6455 KB
   دانلود : چیدمان_رشته_شیمی_دارویی.docx           حجم فایل 24 KB