دانشگاه علوم پزشکی همدان

کمیته طرح و برنامه ریزی درسی

دكتر كتايون درخشنده رياست دانشكده عضوكميته
دکتر شيرين مرادخاني هيات علمي  عضو كميته
دكترغلامعباس چهاردولي هيات علمي دبير كميته
دكتر فاطمه زراعتي هيات علمي  عضو كميته
دكتر شبنم پورمسلمی هيات علمي  عضو كميته
دكترفاطمه نوری هيات علمي عضوكميته
دكتر مریم مهرپویا هيات علمي عضوكميته
دكتر مژده محمدی دبیر کمیته عضوكميته
دكتر رنگچیان هيات علمي عضوكميته
دكتر سلیمانی بدیع هيات علمي عضوكميته
دكتر رسول حدادی هيات علمي عضوكميته
دكتر یاسر وفایی هيات علمي عضوكميته
دكتر داود احمدی مقدم هيات علمي عضوكميته
دكتر رضا محجوب هيات علمي عضوكميته

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف كميته ارتقاء آموزش و طرح درس

 • برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی ، پژوهشی، مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه
 • جمع آوری پیشنهاد های مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات
 • انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی
 • تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و الویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
 • ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و الویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
 • ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو
 • برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید ، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در تدوین طرح درس ( نظری و تئوری )
 • پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس ( نظری و تئوری )
 • مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس
 • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس ، نگارش اهداف آموزشی
 • تبیین ، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و .. )
 • مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی
 • مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک های آموزشی