صفحه اصلی > اداره آموزش > آیین نامه ها 

فایل ها و آیین نامه ها :

   دانلود : منابع_آزمون_١٨٠_واحدي_رشته_داروسازي.pdf           حجم فایل 501 KB
   دانلود : تقویم_آزمون_های_علوم_پزشکی_سال_1398.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : شیوه نامه آزمون جامع 180 واحدی.pdf           حجم فایل 641 KB
   دانلود : دستور العمل اجرايي طرح استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر           حجم فایل 245 KB
   دانلود : آئين نامه هاي استعدادهاي درخشان           حجم فایل 2747 KB
   دانلود : آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر           حجم فایل 80 KB
   دانلود : آئين نامه استاد مشاور           حجم فایل 97 KB