صفحه اصلی > اداره آموزش > پرسنل و شرح وظایف 

پرسنل اداره آموزش دانشكده

 

مهدي رجبي

مدير اداره آموزش دانشكده

شماره تماس : 08118381593

ايميل : m_rajabi_1358@yahoo.com

آدرس : همدان بلوار شهيد فهميده روبروي بوستان مردم دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشكده داروسازي

كدپستي: 8678-3-65178

فاطمه بداغي

 کارشناس آموزش

شماره تماس :  08138381676 ( داخلي 258 )

 

ليلا خضريان

 كارشناس هيات علمي

شماره تماس :  08138381676 ( داخلي 353 )