صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماسيوتيكس > دستور کار آزمایشگاهی 

طرح درس و دستور كار آزمايشگاهي :

   دانلود : تعداد واحدهاي درسی .pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : کابرد-پلیمر-1.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : فیزیکال فارماسی2.pdf           حجم فایل 288 KB
   دانلود : برنامه درسی کنترل میکروبی عملی.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : برنامه درسی کنترل فیزیکوشیمیایی نظری.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : برنامه درسی- فارماسیوتیکس 2 - عملی.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : برنامه درسی آرایشی بهداشتی.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : برنامه درسي فارماسيوتيكس 5.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : برنامه درسي فارماسيوتيكس 1-دولتی.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : برنامه درسي فارماسيوتيكس 1--بین الملل-1.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : برنامه درسي فارماسيوتكيس 3.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود : physical 1- theory.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : Pharmaceutis -2- theory.pdf           حجم فایل 158 KB