صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكوگنوزي  > آزمایشگاه ها 

 

 

پرسنل آزمايشگاه
وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي

 


************************************

 


كارشناسان گروه فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي دارويي

*        مهسا صداقت

كارشناس ارشد سيستماتيك گياهي

شماره تماس: 08118381084-08118381059 ( داخلي 333 )

ايميل:

************************************


وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

1-     لوپ

2-     ميكروسكوپ

3-     دستگاه فريز دراير

4-     دستگاه روتاري پيشرفته

5-     دستگاه GC