صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكوگنوزي  > طرح درس 

طرح درس :

   دانلود : طرح درس فارماکوگنوزی عملی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : طرح درس فارماکوگنوزی 2.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : طرح درس فارماکوگنوزی 1.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : pharmacognosy 2 lesson plan.pdf           حجم فایل 417 KB
   دانلود : medicinal plants lesson plan.pdf           حجم فایل 445 KB
   دانلود : medicinal plants LABORATORY lesson plan.pdf           حجم فایل 450 KB
   دانلود : biologics_lesson_plan.pdf           حجم فایل 423 KB
   دانلود : فراوردههاي بيولوژيك.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : بيولوژي.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : بيو تكنولوژي دارويي.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : فارماكوگنوزي 1.pdf           حجم فایل 105 KB