صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكولوژي و سم شناسي > آزمایشگاه ها 

 

پرسنل آزمايشگاه
توانمندي ها

 

**************************

 

كارشناسان گروه فارماكولوژي و سم شناسي

*        بابك تقوايي

كارشناس ارشد ميكروبيولوژي

شماره تماس: 08118381059  ( داخلي  )

 


 

 


**************************


توانمندي آزمايشگاه سم شناسي دانشکده داروسازی

 

توانمندي آزمايشگاه در حال حاضر:

 1- نمونه گيري-استخراج-تشخيص و تعيين مقدار سموم توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي

 2-كليات جداسازي و شناسايي و تعيين مقدار سموم فرار توسط روشهاي دستگاهي و غير فرمالدئيد، سيانور ومتانول ، تشخيص و تعیین مقدار سموم فرار مانند اتانول

 3- كليات جداسازي و شناسايي سموم آلي و داروها توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي مانند تشخيص كدئين و مورفین/  تشخيص آتروپین و استریکنین با تست رنگی و اسپکتروفتومتری/ تشخيص باربیتوراتها با تست رنگی و اسپکتروفتومتری

 4- كليات جداسازي و شناسايي و تعيين مقدار سموم معدني توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي  مانند تشخيص آرسنیک/ سرب،جیوه و روی

 

توانمندي آزمايشگاه در آينده:

1- شناسايي و تعيين مقدار انواع سموم فلزي، نباتي و...  و داروها با استفاده از دستگاههاي HPLC,GC,Atomic

 2- جداسازي و و تعيين مقدار داروهاي اعتياد آور

 3- انجام انواع  تستهاي سميت حيواني و سلولي

 3- انجام انواع  تستهاي سميت ارگاني

 4- انجام انواع  تستهاي سميت مولكولي

**************************

توانمندي آزمايشگاه فارماكولوژي دانشکده داروسازی 

 1-  بررسي اثر ضد دردي داروها و عصاره هاي گياهي مختلف در حيوانات آزمايشگاهي

2-  برسي اثر آنتي كالپتيك داروها و عصاره هاي گياهي مختلف در حيوانات آزمايشگاهي

3-  بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي حافظه و يادگيري  در حيوانات آزمايشگاهي

4-  بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي بيماري پاركينسون  در حيوانات آزمايشگاهي

5-  بررسي بيان پروتئين هاي مختلف به روش وسترن بلاتينگ

6-  بررسي بيان ژن هاي مختلف به روش PCR

7-  بررسي اثر ضد التهابي داروها و عصاره هاي مختلف گياهي در حيوانات آزمايشگاهي

 

 **************************


وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي سم شناسي

1-    انكوباتور co2

2-   شيكر

3-  بن ماري

4-  اولتراسونيك

5-  فتومتر

6-  تانك ازت

7- الكتروفورز

8- سانتريفو‍‍ژ يخچال دار

 9- سانتريفو‍‍ژ

10-  شيكر انكوباتور دار

11-  پمپ انفوزيون

12-  اسپكتروفتومتر

13-  يخچال و فريزر

14_ ژل داك

15-  PCR

16-  هات پليت استيرر

 

وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي فارماكولوژي

1-  اپن فيلد

2-  بارتست

3-  روتارود

4-  ارگان بث

5-  ميكروسكوپ نوري

6-  تيل فيليك

7-  استريو تاكس

8-  فور

9-  پمپ تزريق

10-  هات پليت

11- الكتروفورز

12-  تردميل موش

13-  حجم سنج

14- شاتل باكس

15-  بن ماري

16-  ترازو

17-  حمام جوش

18 سانتريفوژ

19-  فيزيوگراف

20-  يخچال و فريزر