صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكولوژي و سم شناسي > اعضا هیئت علمی 

 

 

 

          

دكتر داود احمدی مقدم


 دانشیار فارماکولوژی

مدير گروه

cv برنامه هفتگي

d.ahmadimoghadam@umsha.ac.ir

شماره تلفن: 76-38381675-081

داخلي: 383

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دكتر امير نيلي احمد آبادي سم شناسي دانشیار a.nili@umsha.ac.ir

شماره داخلي: 388

cv

برنامه هفتگي

دكتر اكرم رنجبر

سم شناسي

استاد

a.ranjbar@umsha.ac.ir

CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي

 386

 

دکتر رسول حدادی فارماکولوژی

استاديار

 r.haddadi@umsha.ac.ir

cv

برنامه هفتگي

شماره داخلي

311 

دكتر مژده محمدي

سم شناسي

استاديار

m.mohammadi@umsha.ac.ir

CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي 

404

 دکتر امیر لرکی فارماکولوژی استاديار

 

 a.larki@umsha.ac.ir

dr.amir.larki@gmail.com

 

CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي

380  

دكتر پري تمري فارماكولو‍‍ژي استاديار p.tamri@umsha.ac.ir

cv

برنامه هفتگي

شماره داخلي

 378