صفحه اصلی > پیوندهای مفيد > سايتهاي مرتبط با دارو 

عنوان

آدرس سایت

دانشكده داروسازي تهران

http://pharmacy.tums.ac.ir

دانشكده داروسازي شهيد بهشتي تهران

http://pharmacy.sbmu.ac.ir

دانشكده داروسازي شيراز

http://pharmacy.sums.ac.ir

دانشكده داروسازي اصفهان

http://pharm.mui.ac.ir/home.php

دانشكده داروسازي مشهد

http://www.mums.ac.ir/pharmacy

دانشكده داروسازي تبريز

http://pharmfac.tbzmed.ac.ir

دانشكده داروسازي جندي شاپور اهوا

http://fpharmacy.ajums.ac.ir/Homepage.aspx?&=&site=fpharmacy.ajums.ac&tabid=6295&lang=fa-IR

دانشكده داروسازي زابل

http://www.zbmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=21

دانشكده داروسازي يزد

http://ssu.ac.ir/index.php?id=6750

دانشكده داروسازي اروميه

http://pharmacy.umsu.ac.ir

دانشکده داروسازی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/fa/Pharmacy

دانشكده داروسازي گيلان

http://www.gums.ac.ir/pharmacy

دانشكده داروسازي شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://pharmacy.tums.ac.ir

دانشكده داروسازي شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي  شهيد بهشتي تهران

http://ib.sbmu.ac.ir/?siteid=218&pro=search

وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

http://www.behdasht.gov.ir

معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

http://dme.behdasht.gov.ir

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

http://fdo.behdasht.gov.ir

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

http://hbi.ir

معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

http://farhangi.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی –معاونت آموزش

http://epsc.behdasht.gov.ir

سازمان سنجش آموزش پزشكي  کشور

http://www.sanjeshp.ir

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

http://www.iranaps.net

انجمن متخصصين داروسازي بالينی ايران

http://www.clinicalpharmacy.ir

فدراسيون بين المللي داروسازي

http://www.fip.org

بانك جامع مقالات پزشكي -مدلیب

http://medlib.ir

بانك جامع فيلم سلامت

http://healthtube.ir

بانك تخصصي فيلم پزشكي

http://www.medtube.ir

ديكشنري پزشكي آنلاين

http://medical-dictionary.com/index.php

داروخانه و مركز اطلاعات دارويي سيزده ابان دانشكده داروسازي تهران

http://www.13abanpharmacy.com

U.s.food and drug administration

http://www.fda.gov

-جامع ترین بانک اطلاعات دارویی به زبان فارسی- سایت دارویاب

http://www.darooyab.ir

u.s.pharmacist

http://www.uspharmacist.com

دانشكده داروسازي مازندران

http://mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=darusazi&lang=1&sub=9