صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماسيوتيكس > طرح درس 

 

 

   دانلود : طرح درس دكتر محبوبيان فیزیکال فارماسی 2.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : طرح درس دكتر محبوبيان آرایشی بهداشتی نظری.pdf           حجم فایل 548 KB
   دانلود : طرح درس دكتر محبوبيان فارماسیوتیکس 2 نظری.pdf           حجم فایل 438 KB
   دانلود : دكتر پورمسلمي کنترل میکروبی داروها عملی.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود : دكتر پورمسلمي کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی.pdf           حجم فایل 348 KB
   دانلود : دكتر پور مسلمي کنترل میکروبی داروها نظری.pdf           حجم فایل 509 KB
   دانلود : فيزيکال فارمسي 1.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود : فارماسیوتیکس 3- نظری.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : فارماسیوتیکس 2- عملی.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : فارماسیوتیکس 1.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : فارماسيوتيکس 5 نظري.pdf           حجم فایل 333 KB
   دانلود : فارماسيوتيکس 5 عملي.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : فارماسيوتيکس 4 نظري.pdf           حجم فایل 301 KB