صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > داروسازي باليني > طرح درس 

 

 

   دانلود : طرح_درس_داروسازی_بیمارستانی.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : دكتر_عطايي_طرح_درس_درمان_3.pdf           حجم فایل 556 KB
   دانلود : دكتر_عطايي_طرح_درس_درمان_2_.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود : دكتر_عطايي_طرح_درس_درمان_1_.pdf           حجم فایل 550 KB
   دانلود : دكتر_مهرپويا_طرح_رس_درمان_1.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : دكتر_مهرپويا_طرح_درس_درمان_3.pdf           حجم فایل 485 KB
   دانلود : دكتر_مهرپويا_طرح_درس_دارودرمانی2.pdf           حجم فایل 485 KB