صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > شيمي داروئي > طرح درس  

طرح درس  :

   دانلود : Organic-Chem-1 آز آلي - دارو.pdf           حجم فایل 1274 KB
   دانلود : Organic-Chem-2-final.pdf           حجم فایل 1922 KB
   دانلود : Organic-Chem-2 آز آلي - دارو.pdf           حجم فایل 1276 KB
   دانلود : Organic-Chem-1-final.pdf           حجم فایل 1922 KB