صفحه اصلی > داروخانه های آموزشی دانشکده  > داروخانه مدل > سرفصل دروس كارآموزي 

 

 

 

   دانلود : سرفصل کارآموزی در عرصه بیمارستانی.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : سرفصل كارآموزی در عرصه داروخانه شهري.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : سرفصل درس کارآموزی داروخانه شهری.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : سرفصل درس كارآموزي داروخانه بيمارستاني.pdf           حجم فایل 99 KB