صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > شيمي داروئي > توانمندي ها 

 

آز   آزمایشگاه شیمی دارویی:ارائه دروس شيمي عمومي، آلي وتجزيه -برگزاري دوره هاي ايمني در آزمايشگاه، آشنايي با دستگاه هاي آناليز شيميايي اسپكتروسكوپي، پلاريمتري، رفركتومتري، هدايت سنجي،­ pH متري و روتاري و تكنيك­هاي جداسازي ستون كروماتوگرافي، كروماتوگرافي لايه نازكTLC.- انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه­ي سنتز، شناسايي، آناليز دستگاهي، استخراج موادشيميايي- انجام تست هاي تشخيصي مورد نياز دستگاهي با استفاده از دستگاه­هاي اسپكتروسكوپي، پلاريمتري، رفركتومتري، هدايت سنجي، pH متري-مشاوره جهت راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه­هاي جديد التاسيس.