صفحه اصلی > دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان > فرم ها و آیین نامه ها 

فرم ها و آیین نامه ها :

   دانلود : ضوابط و ایین نامه های بنیاد نخبگان.pdf           حجم فایل 700 KB
   دانلود : حیطه ها وجوائز.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود : آيين نامه تسهيلات آموزشي.pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز.pdf           حجم فایل 393 KB
   دانلود : آیین نامه دانش آموختگان برتر.pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : ایین نامه 40 امتیازی استعداد درخشان داروسازی.pdf           حجم فایل 393 KB