صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد سم شناسی > مدیریت  

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

دكتر مژده محمدی

رشته تحصيلي : سم شناسی

مرتبه علمي : استادیار

ايميل:

 m.mohammadi@umsha.ac.ir

 CV

 

 شماره تماس: 404-08138381692

شماره نمابر: 08138381591

آدرس:

همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي:

6517838678