صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد سم شناسی > اعضا 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی

 

ردیف

نام اعضاء شورا

عنوان پست

 

1

خانم دکتر کتایون درخشنده

ریاست دانشکده

 

2

خانم دکترمژده محمدی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

3

آقای دکتر امیرنیلی

مدیر پژوهش

 

4

خانم دکترفاطمه زراعتی

عضو شورا

 

5

خانم دکتراکرم رنجبر

عضو شورا

 

6

آقای دکتر رضا محجوب

عضو شورا

 

7

آقای دکترسید احمد عبادی

عضو شورا

 

8

خانم فرزانه یوسفی

کارشناس پژوهش