صفحه اصلی > مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم > خبرنامه 

خبر نامه ها

 

   دانلود : خبرنامه_شماره_14_میگرن.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_13_لاکوزامید.pdf           حجم فایل 548 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_12_آپیکسابان.pdf           حجم فایل 640 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_11-رانولازین.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_10-بیزوپرولول.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_9-_امپاگلیفلوزین.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_8_-_لیناگلیپتین.pdf           حجم فایل 372 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_7-دفراسیروکس.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_6-دفریپرون.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_5-ریواروکسابان.pdf           حجم فایل 494 KB
   دانلود : خبر_نامه_شماره1__هایپر_کلسترولمی.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_4-_لیراگلوتاید.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_3-_سیتاگلیپتین.pdf           حجم فایل 384 KB
   دانلود : خبرنامه_شماره_2-_تیکاگرلر.pdf           حجم فایل 377 KB