صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > بیوتکنولوژی دارویی > اعضا هیئت علمی 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه بيوتكنولوژي دارويي

      

 مدير گروه دکتر فاطمه نوری

استاد یار

 fatemenouri1@gmail.com

 

f.noori@umsha.ac.ir

 

CV   برنامه هفتگي

 

شماره تلفن: 38381672-081

داخلي: 361

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

 دكتر میثم سلیمانی بدیع 

بيوتكنولوژي دارويي

استادیار

 m.soleymani@umsha.ac.ir

 

CV

برنامه هفتگی

شماره داخلي 

381

دکتر کتایون درخشنده فارماسیوتیکس استاد

 K.derakhshandeh@umsha.ac.ir

cv

402