صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي >  فرایند اخذ واحد پایان نامه یک و دو 

لینک قابل دانلود میباشد

   دانلود : فلوچارت_اخذ_واحد_پایان_نامه2.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : فرایند_اخذ_واحد_پایان_نامه_یک_و_دو.pdf           حجم فایل 391 KB