دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

     

مجموعه آموزشی پژوهشی باغ گیاهان دارویی 

مجموعه آموزشی پژوهشی باغ گیاهان دارویی  (هربوراتوم) به منظور آشنایی با گیاهان دارویی و افزایش دانش فراگیران در زمینی به مساحت حدود  2000 متر مربع  در بهمن ماه سال 1396 کلنگ زنی شد و هم اکنون نیز در حال تکمیل و کاشت درخت و درختچه و بوته های بیشتر می باشد. در مجموع حدود 100 گونه گیاه دارویی در این مجموعه پرورش یافته که شامل گیاهان علفی، درختچه ای و درختی درانواع یک، دو و یا چند ساله می باشند.

این مجموعه آموزشی پژوهشی در بهمن ماه سال 1396 به کوشش گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی  همدان کلنگ زنی شد.

وجود هربوراتوم نقش مهمی در زمینه های مختلف آموزشی و تحقیقاتی از جمله داروسازی، علوم گیاهی ، فرمولاسیون داروهای گیاهی، آموزش عمومی و آشنا ساختن دانشجویان در زمینه  گیاهان دارویی دارد که به عنوان مثال در زمینه های تحقیقاتی می توان به روش های  تکثیر و پرورش گونه های با ارزش از نظر حفاظتی و اقتصادی اشاره نمود.

در این مجموعه فضایی مجزا به همراه تجهیزات جهت برداشت، خشک نمودن، آماده سازی استخراج و فرآوری گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است که نمایانگر اهمیت این پروژه در حوزه آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنعت می باشد. هم چنین حدود 200 متر از فضای هربوراتوم به ساخت و تجهیز گلخانه اختصاص داده شده است که در آن نیز گونه های گیاهی مختلف دارویی کشت و پرورش داده می شود.

(گیاه پریوش )پروانش.JPG                          گیاه کینوا.JPG                                

گیاه چای ترش.JPG

گیاه گلرنگ.JPG                                                                 

برخی از گیاه دارویی بومی استان همدان.JPG