دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرح وظایف کمیته طرح و برنامه ریزی درسی

 • برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه
 • جمع آوری پیشنهاد های مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات
 • انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی
 • تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
 • ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
 • ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو
 • برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در تدوین طرح درس ( نظری و تئوری (
 • پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس ( نظری و تئوری (
 • مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس
 • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی
 • تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ...
 • مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی
 • مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک های آموزشی

دبیر کمیته: دکتر مژده محمدی

اعضای کمیته طرح و برنامه ریزی درسی  

 1

دکتر کتایون درخشنده

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

2

دکتر شیرین مرادخانی

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

3

دکتر شبنم پور مسلمی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

4

دکتر مریم مهرپویا

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

5

دکترغلامعباس چهاردولی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

6

دکتر میثم سلیمانی بدیع

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

7

دکتر رسول حدادی

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

8

دکتر سید یاسر وفایی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

9

دکتر داود احمدی مقدم

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

10

 دکتر رضا محجوب

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

11

دکتر فاطمه نوری

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

12

دکتر مهدی دوستی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

13

دکتر فاطمه شریعت رضوی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

14

دکتر کیومرث امینی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی