دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضاء پژوهشی دانشکده داروسازی

 

عنوان پست

نام هیات علمی

ردیف

ریاست دانشکده

دکتر کتایون درخشنده

1

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر مژده محمدی

2

مدیر پژوهش دانشکده

دکتر امیر نیلی احمدآبادی

3

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا محجوب

4

مدیر گروه شیمی دارویی

دکتر غفوری خسروشاهی

5

مدیر گروه فارماکوگنوزی

دکتردارا دستان

6

مدیر گروه بالینی

دکترمریم مهرپویا 

7

مدیر گروه فارماسیوتیکس

دکتر شبنم پور مسلمی

8

مدیر گروه فارماکولوژی و سم شناسی

دکترداود احمدی مقدم

9

مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی

دکتر فاطمه نوری

10

کارشناس پژوهش

خانم فرزانه یوسفی

11

عضو مدعو پژوهشی

دو عضو هیات علمی

12