دانشگاه علوم پزشکی همدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

خانم لیلا طاهری

سمت:کارشناس امور هیات علمی دانشکده داروسازی همدان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد سم شناسی

شماره تماس:08138381675

داخلی:408