دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی

نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

گروه آموزشی فارماکولوژی و سم شناسی

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی داروسازی بالینی

گروه آموزشی شیمی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی

دکتر داود احمدی مقدم

دکتر کتایون درخشنده

دکتر مریم مهرپویا

دکتر غلامعباس چهاردولی

دکتر دارا دستان

دکتر فاطمه نوری

دکتر مژده محمدی

دکتر رضا محجوب

دکتر سارا عطائی

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

دکتر شیرین مرادخانی

دکتر میثم سلیمانی بدیع

دکتر اکرم رنجبر

دکتر شبنم پورمسلمی

دکتر مریم رنگچیان

دکتر سیداحمد عبادی

 

 

دکتر امیر نیلی احمدآبادی

دکتر سیدیاسر وفائی

دکتر شهاب الدین امامی

دکتر زهرا نجفی

 

 

دکتر رسول حدادی

دکتر اکرم شفیعی

 

 

 

 

دکتر پری تمری

 

 

 

 

 

دکتر امیر لرکی هرچگانی