دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی

 • تحویل کارت دانشجویی
 • تحویل اصل فرم تسویه حساب
 • عکس 4*3 : 3 عدد
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه : 2 سری
 • تصویر کارت ملی: 2 عدد (پشت و رو)
 • تصویر کارت دانشجویی: 1 عدد (پشت و رو)
 • تصویر چکیده فارسی پایان نامه : 2 عدد
 • تصویر چکیده لاتین پایان نامه : 2 عدد
 • تصویر سوگند نامه : 2 عدد
 • تحویل اصل فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه
 • تصویر فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه : 1 عدد
 • ثبت نام در سایت دانش آموختگان دانشگاه و ارائه 2 نسخه پرینت کد رهگیری ثبت نام در سایت مذکور

آدرس سایت دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان:

https://alumni.umsha.ac.ir